Personvernpolicy


Dette Nettstedet eies og styres av Mondelez Europe Services GmbH og Mondelez Norge AS, begge datterselskaper av Mondelēz International. Vi er klar over at du som besøkende på vårt nettsted kan være bekymret over informasjonen du gir oss, og hvordan vi behandler den informasjonen.

Vi respekterer ditt personvern. Denne Personvernpolicyen oppsummerer informasjonen vi samler inn, og hvordan vi bruker den. Den gjelder bare for informasjon samlet inn på dette nettstedet og ikke informasjonen som fås fra andre kilder.

betinget bruk
av nettstedet


Tilgang og bruk av nettstedet og innholdet («nettstedet») er underlagt vilkårene og betingelsene i denne Personvernpolicyen («Personvernpolicy») og alle gjeldende lover. Når du får tilgang og bruker nettstedet, godtar du og samtykker du i denne uten forbehold eller reservasjoner.
Bruken av nettstedet er også underlagt vilkår for bruk som finnes på nettstedet.

betinget bruk
av nettstedet


På vårt nettsted samler vi inn visse personlig identifiserende opplysninger som f.eks. navn, kjønn, alder, telefonnummer og e-postadresse om elektronisk besøkende som velger registrere seg på nettstedet, eller delta i våre tilbud og kampanjer. Informasjonen som samles inn, behandles av Mondelez Europe Services GmbH, Lindbergh Allee 1, 8152 Glattpark, Sveits og Mondelez Norge AS, P.O. Box 6658 Rodeløkka, NO-0502 Oslo, Norge, for å behandle forespørsler, klager, deltakelser i tilbud og programmer fra våre elektroniske besøkende samt for å forbedre nettstedets brukervennlighet. Vi krever ikke at du registrerer deg eller at du oppgir personopplysninger for å se på nettstedet vårt eller for å få tilgang til mye av innholdet der. Men hvis du registrerer deg, kan du bruke visse tilleggsfunksjoner som gjør det mulig for deg å motta eller få tilgang til ekstra informasjon om favorittproduktene dine og delta i våre interaktive fora.

Ved uttrykkelig samtykke fra din side, kan du motta kommersielle meldinger om kampanjetilbud, rabatter, konkurranser og informasjon om våre produkter og tjenester per post eller elektroniske medier og enheter. Du kan trekke samtykket tilbake når som helst, eller endre valget ditt ved å fylle ut skjemaet Kontakt oss ved hjelp av alternativet Spørsmål om datasikkerhet fra nedtrekksmenyen.

Du har rett til å få tilgang til, endre, slette og komme med innvendinger til personopplysninger som bevares av oss når som helst uten kostnader. Du kan kontakte oss via skjemaet Kontakt oss ved hjelp av alternativet Spørsmål om datasikkerhet fra nedtrekksmenyen.

Nedenfor vises måtene vi samler inn personlig identifiserende informasjon på.

a) Registrering For å dra nytte av fordelene ved våre tilbud kan du velge å registrere deg på nettstedet vårt. I registreringsprosessen ber vi noen ganger om visse opplysninger (som f.eks. kontaktinformasjon og alder) slik at vi kan forsyne deg med meldingene du ber om, skreddersy nettstedet til bedre å imøtekomme behovene dine og tilpasse kontakten vår med deg.

b) Konkurranser og kampanjer Vårt nettsted kan inneholde nyheter om konkurranser, spill og/eller kampanjer du kan delta i. Vi bruker informasjonen du gir oss for å styre kampanjen (for eksempel, for å kontakte deg hvis du vinner).

c) E-post Når du ber oss om å sende oppdateringer, oppskrifter eller annet innhold per e-post, kan du gi oss visse opplysninger som f.eks. e-postadressen for at vi skal kunne fullføre forespørselen din.

d) Koblingen Kontakt oss Hvis du kontakter oss via koblingen Kontakt oss på dette nettstedet, ber vi om opplysninger som f.eks. fornavn, e-postadresse og annen informasjon for å kunne svare på spørsmålene og kommentarene dine. Du kan også velge å oppgi tilleggsinformasjon.

f) Informasjon samlet inn ved hjelp av automatiske midler Vi kan bruke cookies, pikseletiketter, loggfiler og andre teknologier for å samle inn visse opplysninger om de besøkende på nettstedet vårt, bruk av våre elektroniske tjenester og interaksjoner med våre e-poster og elektroniske annonser. Med disse midlene kan vi for eksempel samle inn opplysninger om nettlesertype og operativsystem, viste nettsider, koblinger som er klikket på, IP-adresse, besøkte nettsteder før vårt nettsted, e-poster vi sender som du åpner, sender videre eller klikker på vårt nettsted.

Du kan stille inn Internett-leserinnstillingene til å slutte med å godta nye cookies, motta en melding når du mottar en ny cookie, deaktivere eksisterende cookies og unngå bilder (som vil deaktivere pikseletiketter).

Se vår Cookie Policy for videre informasjon.

Hvordan vi bruker og
deler dine opplysninger


Vi kan bruke informasjonen vi samler inn for å kontakte deg fra tid til annen. For eksempel kan vi (i) svare på kommentarer eller spørsmål fra deg eller (ii) kontakte deg hvis nødvendig ved behandling av et produkt eller tjeneste du har bedt om via nettstedet vårt.

Vi kan også bruke informasjonen du gir oss til å kontakte deg for dine meninger om produkter, tjenester eller nettsteder. Slik det beskrives i denne Personvernpolicyen, bruker vi også informasjonen vi samler inn om deg til å forbedre nettstedet, produktene og tjenestene og levere innhold som er skreddersydd til dine interesser. I tillegg kan vi bruke slike personopplysninger: Bare etter innhenting av ditt uttrykkelige samtykke kan vi bruke personopplysningene dine til å sende deg kampanjetilbud, materialer og andre meldinger og informasjon om oss, merkeportefølje og partnere.

Vi selger ikke eller røper personlig identifiserende informasjon om våre nettstedsbesøkende på annen måte enn det som beskrives her. Vi deler ikke personlig identifiserende informasjon med tredjepart for deres egne markedsføringsformål uten ditt samtykke.

Vi kan dele personlig identifiserende informasjon med selskaper som hører til Mondelēz International Group. Vi kan også dele informasjonen med tjenesteleverandørene som vi har engasjert til å utføre tjenester på våre vegne, som f.eks. hjelp til å drive kampanjer, fullføre ordrer og yte kundeservice. Disse tjenesteleverandørene kan ha tilgang til personlig identifiserende informasjon om besøkende på nettområdet vårt hvis det er nødvendig for å utføre funksjonene de ivaretar for oss, men de er ikke autorisert av oss til å bruke eller røpe informasjonen med unntak av det som er nødvendig for å utføre tjenestene på våre vegne eller for å tilfredsstille juridiske krav.

Der hvor det tillates av lokal lov, kan vi i tillegg legge frem informasjon hvor vi tror det er nødvendig for å undersøke eller forhindre en pågående eller mistenkt kriminell handling eller skade på oss eller andre, hvis loven krever det, eller som svar på en forespørsel fra rettsfullbyrdende myndigheter eller representanter for myndighetene.

Vi kan kjøre kampanjer sammen med andre selskaper. Vi kan dele visse personlig identifiserende opplysninger med våre kampanjepartnere (og deres tjenesteleverandører) etter behov for å gjennomføre kampanjen. Vi vil ikke dele denne informasjonen med våre kampanjepartnere for andre formål med mindre du samtykker til en slik deling.

Hvordan vi beskytter
informasjonen


Sikkerheten for personlig identifiserende informasjon er viktig for oss. Vi opprettholder administrative, tekniske og fysiske sikkerhetsanordninger for å beskytte mot uautorisert bruk, røping, endring eller ødeleggelse av den personlig identifiserende informasjonen vi samler inn på dette nettstedet. Vi kan imidlertid ikke garantere sikkerheten til slik informasjon. Så langt det kan hjemles i lov, fraskriver vi oss alt ansvar for eventuelle skader du kan påføres på grunn av tap, uautorisert tilgang, misbruk eller endring av informasjonen du sender til dette nettstedet.

Oppdateringer av denne
Personvernpolicyen


Merk at vi kan endre informasjonen på nettstedet og/eller denne Personvernpolicyen når som helst uten varsel. Du bør se gjennom Personvernpolicyen med jevne mellomrom for eventuelle endringer. Eventuelle endringer trer i kraft straks etter publisering av den reviderte Personvernpolicyen på nettstedet. Ved fortsatt bruk av nettstedet samtykker du i endringer, og ved å gi deg fortsatt tilgang til nettstedet tar vi dette som et tegn på samtykke i disse endringene.

Kontakt oss


Hvis du har spørsmål om denne Personvernpolicyen, kan du Kontakte oss ved å bruke skjemaet Kontakt oss på nettstedet.