Freia kakefest konkurranse
Konkurransevilkår

Arrangør av konkurransen

Mondelez Norge AS («Mondelez»)
Johan Throne Holsts Plass 1,
P.O. Box 6658 Rodeløkka,
NO-0502, Oslo

Aksept av vilkår og betingelser

Ved å delta i konkurransen aksepterer deltakeren konkurransereglene.

Premie

Premien er en «kakefestpakke» til en verdi av 2000 NOK. Kakefestpakken inneholder gavekort hos en konditor, pynt og produkter fra Freia. Det trekkes 10 vinnere i perioden.

Vinnerne trekkes av en representant fra Mondelez og Shnel and Melnychuck and Forsman (SMFB). En representant fra SMFB vil ta kontakt med vinnerne.

Premien må aksepteres slik som den er, og kan ikke byttes inn mot kontanter. Mondelez er ikke ansvarlige for eventuelle skader som måtte oppstå under transport av premien.

Vinner svarer for eventuell gevinstskatt.

Kampanjeperiode

30.04.2022 - 31.05.2022

Hvordan delta

  1. 1. Gå til Freia sin facebook side.
  2. 2. Kommenter på hvem ønsker du å glede ved å arrangere en kakefest. Det er ikke et krav å tagge noen for å være med i konkurransen.


Hvem kan delta

Konkurransen er åpen for alle som er over 18 år og bosatt i Norge. Ansatte i Mondelez og øvrige som jobber med administrasjon av denne konkurransen kan ikke vinne og motta noen form for premiering.

Slik bli vinneren plukket ut

Vinnerne av konkurransen trekkes tilfeldig, basert på alle som har lagt igjen en kommentar i kommentarfeltet. Det trekkes totalt 10 vinnere, som hver får en «kakefestpakke» til å arrangere kakefest. Beslutningen som blir tatt er endelig, og kan ikke overklages. Vinnerne blir kontaktet via privat melding på facebook/messenger fra Freia/SMFB sin facebook-profil. Her vil vi spørre om kontaktinfo og adresse for utsendelse av premie. Dersom vinneren av konkurransen ikke svarer innen en uke fra Mondelez/SMFB har tatt kontakt, har Mondelez rett til å velge ut en ny vinner.

Diskvalifisering

Mondelez og andre partnere forbeholder seg retten til å diskvalifisere deltakere som bryter med konkurransereglene, deltar med upassende kommentarer eller forsøker å sabotere konkurransen. Disse deltagerne vil også bli utestengt. Upassende eller støtende kommentarer fjernes.

Forbehold

Mondelez og andre partnere i denne konkurransen tar ikke ansvar for eventuelle trykkfeil eller andre utilsiktete misforståelser. Mondelez og andre partnere kan ikke holdes ansvarlig for materialet som sendes inn av deltakerne i konkurransen.

Hvis, av en eller annen grunn, kampanjen ikke kan bli gjennomført som planlagt av grunner som er utenfor Mondelez sin kontroll, vil Mondelez reservere seg retten til å, når som helst og uten forvarsel, avbryte, avslutte, endre eller utsette hele eller deler av kampanjen.

I den utstrekning loven tillater, vil arrangørene ikke være ansvarlige for kampanjen eller premien, og tar ikke særlig ansvar for deltakelse som er ugyldig på grunn av tekniske problemer utenfor arrangørens kontroll eller problemer angående tilgang til nettsiden.

Alle internettkostnader og andre kostnader som kan oppstå forbundet med deltakelse i kampanjen, er utelukkende deltakerens ansvar.

Personopplysninger

Ved deltagelse i konkurransen kommer deltakeren til å måtte gi fra seg visse personopplysninger, som navn og kontaktinformasjon. Mondelez vil behandle personopplysninger for å oppfylle sine forpliktelser vedrørende konkurransen, blant annet for å kontakte deltakerne og dele ut premiene. Vinnerne vil kunne annonseres på Facebook-sidene til Freia og freia.no, presentert med fornavn og eventuelt by. Mottakelse av premie forutsetter at vinneren samtykker til dette. Etter vi har fått sendt ut alle premiene blir listen med kontaktinformasjon slettet. Listen blir slettet senest 1 måned etter endt kampanjeperiode.

For å kunne fullføre kampanjen, vil personopplysningene overføres til en tredjepart, Nova Vista og SMFB. Mondelez er i slike tilfeller personopplysningsansvarlig og tredje part er prosessfullmektig. Ved å delta i konkurransen og akseptere disse vilkårene, samtykker du til at Mondelez behandler og gir videre dine personopplysninger til ovenfor beskrevne gjøremål.

Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke til behandlingen av personopplysninger. Tilbakekalles dette samtykket innen vinnerne en kåret, anses du ikke lengre å oppfylle kravene for å delta i konkurransen, og vi kommer ikke til å benytte dine personopplysninger videre. Du har rett til å gratis, en gang per kalenderår, etter skriftlig underskrevet søknad stilet til Mondelez, å få beskjed om hvilke personopplysninger Mondelez har om deg og hvordan disse behandles. Etter loven har du også rett til å be om korrigering av eventuelle uriktige personopplysninger Mondelez måtte ha.

For mer informasjon om behandling av personopplysninger, se her: https://eu.mondelezinternational.com/privacy-notice

Kontakt

Har du spørsmål om vilkårene eller konkurransen generelt, kan du ta kontakt via Mondelez forbrukerkontakt, tlf. 21 53 08 57.

Denne konkurransen er på ingen måte arrangert eller administrert av Facebook