En bærekraftig utvikling i generasjoner – for generasjoner


Freia har vært en del av nordmenns liv, til hverdags og fest, i flere generasjoner. I løpet av disse årene har vi, i takt med samfunnet, utviklet våre produkter, produksjonsmetoder og våre samarbeid.

Vi har en kontinuerlig fokus på bærekraftig utvikling. FNs Brundtlandkommisjon definerte det slik: «Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine».

En bærekraftig utvikling for oss handler om å arbeide med hele verdikjeden – fra råvare til endelig produkt. Vi har valgt å fokusere det meste av vår innsats der vi kan gjøre størst forskjell, nemlig på råvaredyrkingen og fabrikkdriften. Dette omfatter alt fra å bedre levevilkårene for kakaobøndene på Elfenbenskysten, til hvordan vi kan produsere mest mulig miljøvennlig og energieffektivt på fabrikken vår på Rodeløkka i Oslo.

Vi i Freia jobber med bærekraft på en rekke arenaer, gjennom flere ulike initiativ.

Cocoa Life – bærekraftig kakaoproduksjon


Cocoa Life er vårt program for å bidra til bærekraftig dyrking. Programmet har som mål å skape endring innenfor fem hovedområder: moderne dyrkningsmetoder, lokalsamfunn, forbedre levevilkår, ungdom og miljø. Cocoa Life programmet eksisterer i seks ulike land: Elfenbenskysten, Ghana, Indonesia, Brasil, Den Dominikanske Republikk og India. Vi investerer minst 400 millioner dollar, over ti år, i stor skala for å skape blomstrende samfunn i vår verdikjede og bedre muligheter for kakaobønder.

Vi arbeider med rådgivende partnere (personer fra World Wildlife Fund, Anti-Slavery International og UNDP) til å forme vår innsats. På stedet, jobber vi både med våre leverandører (f.eks. ADM, Cargill og Barry Callebaut) og hjelpeorganisasjonene (Care International, Solidaridad, VSO og World Vision m. flere).

Målet er å nå 200.000 kakaobønder, som totalt vil forbedre framtidsutsiktene for én million mennesker som bor i omkringliggende landsbyer innen år 2022.

En forskningsgruppe fra Harvard University, som er en ekstern uavhengig part, evaluerer og publiserer virkningen av programmet. Tredjeparts verifikasjon av FLOCERT har i oppgave å verifisere kakao solgt av Cocoa Life-samfunn til MDLZ sin verdikjede, og at prispremien har nådd bøndene.

For mer informasjon om Cocoa Life: http://www.cocoalife.org/

Palmeolje – vi ønsker å være en del av en bærekraftig løsning


Freia og Mondelēz International er fullt og helt for en bærekraftig produksjon av palmeolje og andre råvarer som brukes i matindustrien. Vi mener at boikott ikke er veien å gå.

Uten et engasjert næringsliv kommer verken miljøorganisasjonene eller politikere til å klare å redde regnskogen, eller andre sårbare naturressurser. Mondelēz International opplever at vi har et ansvar, og det ansvaret tar vi i samarbeid med handelen og andre engasjerte aktører.

Vi er i posisjon til å påvirke og engasjere alle ledd i produksjonen av palmeolje. Vi stiller strenge krav til leverandørene, og jobber sammen med miljøorganisasjoner som WWF, FNs utviklingsfond UNDP og andre aktører for å sikre økt fokus og standarder på området.

I 2013 nådde vi målet om at 100 % av palmeoljen vi kjøper er RSPO-palmeolje.

Gjennom vår «no-deforestation policy», som kommer på toppen av RSPO, sikrer vi at palmeoljen vi kjøper er sporbar, produsert på lovlig eid jord, ikke fører til avskoging, respekterer menneskerettigheter og ikke benytter barnearbeid eller tvangsarbeid.

Her finner du Mondelēz International sin Palm Oil Action Plan.

Vår produksjon – milepæler mot Zero Carbon Footprint


Målet om bærekraftighet gjennomsyrer også vår egen produksjon. Emballasje, fabrikker og transport vurderes kontinuerlig ut fra en bærekraftig tankegang. Flere av våre funderinger har allerede ført til faktiske prosjekt som for eksempel å redusere vann- og energiforbruket i fabrikkene våre, samt avfallet som oppstår under produksjon.

De siste årene har vi jobbet aktivt med prosjekter relatert til bærekraft. Freias fabrikk på Rodeløkka har som langsiktig mål å være en Zero Carbon Footprint bedrift innen 2020.

Underveis når vi mange mindre milepæler. I 2013 endret vi avkjølingsmetode for vår fabrikk. Vi bruker nå et eget vannreservoar og har redusert bruken av springvann med 70%. Fra 2014 har vi pensjonert et gammelt og bråkete kjøletårn, og erstattet det med et nytt og mer effektivt. For å redusere avfall jobber vi fortløpende med å identifisere områder der vi kan forbedre oss. I 2015 har Rodeløkka fabrikk gjennomført et prosjekt for å betydelig redusere matsvinn.

Hvis du vil vite mer om arbeidet vi gjør for å sikre bærekraft og hva vi gjør i Mondelēz International, kan du besøke vår nordiske hjemmeside:

http://www.mondelezinternational.com/well-being

Enda smartere produksjon på Rodeløkka


I løpet av vår lange historie har vi jobbet kontinuerlig med å optimalisere produksjonen av Freia Melkesjokolade gjennom moderniseringer og ny teknologi. Hver gang har målet vært at smaksopplevelsen og kvaliteten på produktene skal forbli den samme.

Vi har nå gjort produksjonen ved fabrikken vår på Rodeløkka i Oslo enda smartere og mer energieffektiv ved å gjøre noen små justeringer. Den norske melken og de andre ingrediensene som sammen utgjør Freia Melkesjokolade, er fremdeles de samme.

Justeringene i produksjonen gjør det mulig for oss å lansere enda flere nye smaker, som Melkesjokolade med Japp, med Oreo og med Nonstop. Produksjonen ved fabrikken vår på Rodeløkka krever også mindre energi etter justeringene, og blir dermed mer bærekraftig.

Har du noen spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss via vårt kontaktskjema.