EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING I GENERASJONER - FOR GENERASJONER

Freia har vært en del av nordmenns liv, til hverdags og fest, i flere generasjoner. I løpet av disse årene har vi, i takt med samfunnet, utviklet våre produkter, produksjonsmetoder og våre samarbeid.


Vi har en kontinuerlig fokus på bærekraftig utvikling. FNs Brundtlandkommisjon definerte det slik: «Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine».


En bærekraftig utvikling for oss handler om å arbeide med hele verdikjeden - fra råvare til endelig produkt. Vi har valgt å fokusere det meste av vår innsats der vi kan gjøre størst forskjell, nemlig på råvaredyrkingen og fabrikkdriften. Dette omfatter alt fra en positiv langsiktig innvirkning i kakaosamfunnene, til hvordan vi kan produsere mest mulig miljøvennlig og energieffektivt på fabrikken vår på Rodeløkka i Oslo.


Vi i Freia jobber med bærekraft på en rekke arenaer, gjennom flere ulike initiativ.

COCOA LIFE

Cocoa Life er Freia sitt program for bærekraftig dyrking av kakao. Cocoa Life er etablert for å sikre langvarig forsyning av kakaobønner av rett kvalitet til alle våre sjokoladeprodukter. Cocoa Life har som mål å skape bedre muligheter for kakaobønder og deres lokalsamfunn.


Med Cocoa Life fokuserer vi på 3 hovedområder for å skape gode grunnleggende forhold for en bærekraftig produksjon av kakao:


 • Vi jobber side om side med kakaobønder for å sikre at kakaodyrking blir et attraktivt levebrød. Vi hjelper kakaobønder å forbedre produktiviteten så inntekt fra kakaoen deres øker.
 • Vi jobber for at kvinner, menn og unge mennesker innenfor kakaosamfunn kan eie sin egen utvikling gjennom entreprenørskap.
 • Sammen med kakaobønder og deres lokalsamfunn jobber vi med å beskytte og gjenopprette land og skog der kakaoen vår vokser.

Gjennom Cocoa Life investerer vi 400 millioner dollar i seks land, over ti år, for å utvikle kakaodyrking. Det vil føre til at 200 000 bønder og deres familier, som er avhengig av kakaodyrking, vil få en bedre tilværelse. Cocoa Life-programmet eksisterer i seks ulike land: Elfenbenskysten, Ghana, Indonesia, Brasil, Den Dominikanske Republikk og India.


For mer informasjon om Cocoa Life: https://www.cocoalife.org/

PALMEOLJE - VI ØNSKER Å VÆRE EN DEL AV EN BÆREKRAFTIG LØSNING

Palmeolje er et viktig tema for oss i Freia. Det er forskjellige grunner til at vi bruker denne oljen.


Palmeolje er effektivt å dyrke, krever mindre landareal, forlenger produktets levetid som kan hjelpe redusere matsvinn. Vi i Freia mener at det handler om å sikre at bransjen er mer ansvarlig. Derfor har vi forpliktet oss til å anskaffe og bruke palmeolje på en bærekraftig måte og tar dette ansvaret på alvor.


I produktene vi har palmeolje, bruker vi bare RSPO-sertifisert palmeolje (Roundtable on Sustainable Palm Oil), og selv om dette er et viktig steg, vet vi at det er behov for å gjøre mer og her er vår Palm Oil Action Plan er en viktig del av endringsarbeidet. Vi stiller klare forventninger til leverandørene våre og deres leverandørkjeder. Dette inkluderer tiltak som at produksjonen skal skje på lovlig land, ikke føre til avskoging, tap av torvland og respektere menneskerettigheter.


Les gjerne mer om arbeidet vårt her: https://www.mondelezinternational.com/Snacking-Made-Right/ESG-Topics/Palm-Oil

VÅR PRODUKSJON

I fabrikken vår på Rodeløkka forplikter vi oss til å reduserer bruk av energi, vann, avfall og utslipp. Vi som produsent har en viktig rolle å spille i å bekjempe klimaendringene. Derfor har vi økt fokuset på måter å kontinuerlig redusere CO2-utslipp fra produksjonen vår. Vi benytter globalt en vitenskapelig tilnærming (Science Based Targeting: https://www.mondelezinternational.com/News/Using-science-based-targets-to-reduce-emissions) for å redusere vårt absolutte CO2-utslipp. I 2020 nådde vi globalt en reduksjon på 15 prosent CO2 utslipp siden 2013. Vi forplikter oss til å ytterligere redusere utslippene våre med 10% globalt innen 2025.


Målet om bærekraftighet gjennomsyrer også vår egen produksjon. Emballasje, fabrikker og transport vurderes kontinuerlig ut fra en bærekraftig tankegang. Flere av våre funderinger har allerede ført til faktiske prosjekt som for eksempel å redusere vann- og energiforbruket i fabrikkene våre, samt avfallet som oppstår under produksjon.


Underveis når vi mange mindre milepæler. I 2013 endret vi avkjølingsmetode for vår fabrikk. Vi bruker nå et eget vannreservoar og har redusert bruken av springvann med 70%. Fra 2014 har vi pensjonert et gammelt og bråkete kjøletårn, og erstattet det med et nytt og mer effektivt. For å redusere avfall jobber vi fortløpende med å identifisere områder der vi kan forbedre oss. I 2015 har Rodeløkka fabrikk gjennomført et prosjekt for å betydelig redusere matsvinn. I 2021 bytter vi kjeksovn på Kvikk Lunsj sin produksjonslinje som sparer betydelig CO2 utslipp.


Hvis du vil vite mer om arbeidet vi gjør for å sikre bærekraft og hva vi gjør i Mondelēz International, kan du besøke vår global hjemmeside:


https://www.mondelezinternational.com/Snacking-Made-Right/Environmental-Impact

ENDA SMARTERE PRODUKSJON PÅ RODELØKKA

I løpet av vår lange historie har vi jobbet kontinuerlig med å optimalisere produksjonen av Freia Melkesjokolade gjennom moderniseringer og ny teknologi. Hver gang har målet vært at smaksopplevelsen og kvaliteten på produktene skal forbli den samme.


Vi har nå gjort produksjonen ved fabrikken vår på Rodeløkka i Oslo enda smartere og mer energieffektiv ved å gjøre noen små justeringer. Den norske melken og de andre ingrediensene som sammen utgjør Freia Melkesjokolade, er fremdeles de samme.

Justeringene i produksjonen gjør det mulig for oss å lansere enda flere nye smaker, som Melkesjokolade med Japp, med Oreo og med Nonstop. Produksjonen ved fabrikken vår på Rodeløkka krever også mindre energi etter justeringene, og blir dermed mer bærekraftig.

EMBALLASJE

I Freia jobber vi kontinuerlig med å redusere mengde emballasje vi benytter og fjerne unødvendig plast fra produktene våre. Matsikkerhet og produktkvalitet er viktig i Freia, og det er årsaken til at vi benytter plastemballasje. Sjokolade plukker lett opp smak og lukt fra omgivelsene. Ved å bruke plastemballasje sikrer vi en barriere for omgivelsene, som gjør at sjokoladen er trygg å spise. Vi forplikter oss til å bruke riktig mengde materiale for å holde produktet ferskt og trygt, og dette er med på å redusere matsvinn og minimere det totale miljøfotavtrykket fra produktet.


Konkrete initiativer for å redusere mengde materiell Freia benytter, er blant annet reduksjon av tykkelse på folien på alle våre Freia 200gram- og 60grams plater, som har bidratt til å redusert flere tonn plast. O’boy gjorde vi 2019 100% resirkulerbar og fjernet ekstra plastemballasje som sparer 42 tonn plast pr år. I 2020 fjernet vi plast-skjeene fra Freia Påskeegg og Freia Oreo Snøballer for å fjerne unødvendig materiell. Videre jobber vi med fyllingsgrad i pakningene våre for å unngå å transportere luft.


Mondelez International jobber globalt ut i fra FN sine bærekraftsmål, og spesifikt på emballasje har vi signert UN Treaty on Plastic Pollution avtalen sammen med 29 andre globalt aktører. Vår strategi er Snacking Made Right og under dette jobber vi kontinuerlig med at produktene og emballasjen våre skal være produsert på riktig måte. Under denne strategien har vi helt konkrete mål som at vi innen 2025 skal ha 100% resirkulerbar plast på alle våre produkter.


Du kan lese mer om Mondelez sitt arbeid og samarbeidspartnere på emballasje her: https://www.mondelezinternational.com/Snacking-Made-Right/ESG-Topics/Packaging-and-Plastic-Waste

KONTAKT FREIA

 • Har du spørsmål om våre produkter?
 • Besøk gjerne vår spørmål og svar
 • side eller kontakt vårt kundesenter.

 • Man – Fre: 09.00 – 18.00
 • Lør – Søn: Stengt
Mondelez

©2023 - Mondelez Norge AS - Med enerett


 • Sentralbord: 22 04 40 22

 • Besøksadresse:
 • Johan Throne Holsts Plass 1

 • P.b. 6658 Rodeløkka,
 • NO–0502 Oslo, Norge
org.nr: NO 957 720 323