MARKEDSUNDERSØKELSE

Hensikten med markedsundersøkelser er å stadfeste om forbrukerne er positive og vil kjøpe produktet når det kommer på markedet. En markedsundersøkelse blir ofte utført ved å invitere et utvalg forbrukere som er representative for produktets ønskede målgruppe til en såkalt fokusgruppe. Denne fokusgruppen fungerer som et gruppeintervju hvor respondentene får se, ta på og smake det nye produktet. Resultatet av fokusgruppen gir verdifull innsikt om det nye produktet, både i forhold til om det er nødvendig med endringer eller om ideen i verste fall må skrinlegges. Videre kan markedsundersøkelser også bli gjennomført ved å sende nettbaserte spørreskjema for å nå ut til en større forbrukermasse.

KALKYLER

Selskaper som utvikler, produserer og selger et produkt ønsker å oppnå fortjeneste. Når det er et ønske om å utvikle et nytt produkt er det viktig å undersøke om det er mulig å skape verdi i form av inntjening på produktet. Dermed settes det opp en kalkyle som viser hvor mye profitt det er etter at utgiftene er trukket fra inntektene.


De viktigste utgiftene vil være knyttet til kostnader som for eksempel:


 • Innkjøp av råvarer og materiale
 • Drift og vedlikehold av maskiner
 • Produksjon
 • Lønn
 • Transport
 • Salg og markedsføring


Inntektene selskapet får ved å selge produktet kommer fra utsalgssteder som kiosker, bensinstasjoner og butikkjedene i dagligvarebransjen. Produktet blir priset av leverandøren slik at produktlanseringen vil være lønnsom. En endelig prissetting blir bestemt etter at en kalkyle har blitt satt opp.

Den endelige utsalgsprisen for produktet i butikk bestemmes av de forskjellige utsalgsstedene og butikkjedene.

PRODUKTUTVIKLING

Det er flere forhold som må kartlegges før produksjonen av et nytt produkt settes gang. Denne prosessen kalles produktutvikling. Hva sjokolade angår, vil denne prosessen omfatte blant annet smak, utseende, størrelse og fasong, tilpasning av maskiner, lagringsevne og emballasje. Dette er en omstendelig prosess som kan ta alt fra noen få måneder til et par år. I denne utviklingsprosessen både tester, undersøker og velger produktutviklerne blant annet råvaremateriale, smak og smakskombinasjoner, tekstur og konsistens, størrelse på produktet, pakningsmateriale etc. Det må mye testing til for å ende opp med et tilfredsstillende resultat. Videre blir utseendet på det nye produktet utviklet gjennom design på produktpakningen. Designet blir laget ut ifra bestemte retningslinjer om merkevaren. Gjennom produktutviklingen er det viktig å se for seg ulike brukssituasjoner det nye produktet passer inn i, og visualisere hvilken opplevelse forbrukerne vil ha av den nye sjokoladen. Det er totalinntrykket forbrukerne har av merkevaren og det nye produktet som er viktig å tenke på i produktutviklingsprosessen. Det nye sjokoladeproduktet må også prøvekjøres på linje i fabrikken før endelig produksjon i fabrikken.

PRODUKSJON

Det er flere faktorer som skal være på plass før produksjonen av et nytt produkt starter. Når produktutviklerne har testet produktet og bestemt seg for det endelige resultatet, må produktet registreres i et elektronisk ordre- og lagersystem. Produktet må også godkjennes av fabrikkens ledere, markedsavdelingen og salgsavdelingen. I tillegg må maskinene som lager og pakker sjokoladene gjøres klare, og råvarer og emballasje må kjøpes inn slik at full produksjon kan starte. De som har vært med å utvikle produktet fra markedsavdelingen er tilstede på produksjonsdagen for å godkjenne første produksjon og pakkemateriale. Deretter vil produksjonen kjøres i full skala. Den ferdigproduserte sjokoladen blir dermed pakket i salgsklare esker og plassert på pall og fraktes videre til lager for distribusjon.

MARKEDSFØRING

Markedsføring handler om å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter knyttet opp mot det å velge produkt, pris, hvor produktet skal selges og hvilke visuelle elementer og eventuelt kanaler som skal brukes for å nå frem til forbrukeren. Den mest synlige arbeidsoppgaven til en markedsavdeling er nettopp dette; markedsføringen av produkter og merkevarer. Markedsføring handler om hvordan et produkt skal fremstå for at forbrukeren skal få lyst til å kjøpe det. Budskapet til en merkevare eller et produkt kommuniseres gjennom markedsføring. Dette gjøres gjennom blant annet produkt- og emballasjedesign, reklame, og ulike effekter som plasseres i butikk. Plakater, stativ og papphyller med design er nøye planlagt slik at forbrukeren ønsker å plukke med seg det nye produktet. I markedsføring foreligger det også mye analysearbeid da det er viktig å være oppdatert på trender i markedet samt selskapets konkurrenter.


Det er også viktig å fortelle forbrukerne om det nye produktet andre steder enn i butikkene hvor de handler. Dette gjøres gjerne ved hjelp av reklame. Markedsavdelingen engasjerer ofte et reklamebyrå til å utvikle en reklamekampanje. En slik kampanje kan inneholde reklamefilmer til TV eller kino, annonser i blader, reklameplakater, radioreklame, utendørsplakater, reklame på internett, utvikling av websider, grupper på Facebook og andre måter å kommunisere et nytt produkt på. I tillegg til å fortelle hvordan det nye produktet ser ut og smaker, kan reklame skape og styrke produktets identitet. Et eksempel på dette er Freia Melkesjokolade som både er en velsmakende sjokolade og ”Et lite stykke Norge”.

MARKEDSFØRING

DISTRIBUSJON

For at produktene skal komme frem til salgsstedene, må de transporteres dit. Dette kalles distribusjon. I fabrikken stables eskene med sjokoladen på paller og pakkes inn i plast. Disse ferdige pallene spesialtilpasses containerne de plasseres i. Containerne lastes opp og sendes så videre med trailere, tog eller båt. Det er vanlig at varene distribueres fra fabrikk til grossist, så bestiller butikkene de varene de skal ha fra grossisten. God distribusjon er viktig slik at så mange som mulig kan få tak i produktet i nærheten av der de bor. Det at produktet kommer frem til butikken er ikke nok i seg selv, forbrukeren må lett kunne se og finne produktet i hyllene. Det er viktig at hyllene ser oversiktlige og innbydende ut, slik at kundene vil ønske å kjøpe varene. Plassering av varer er også av stor betydning. Varer på nederste og øverste hylle selger som regel ikke like godt som varer som ligger i øyehøyde. For produsenter er det derfor viktig at deres produkter får gode hylleplasser slik at de er godt synlige for forbrukeren.

SALG

Det er først når det nye produktet er ute for salg at produsenten begynner å tjene penger. Salg er derfor en viktig del av prosessen. I gamle dager reiste selgere rundt til hver eneste lille butikk og solgte produktene sine direkte til butikksjefen. I dag er det derimot tre store dagligvarekjeder som kjøper inn varer til alle sine butikker, i tillegg til kiosk- og bensinstasjonskjeder. Salget foregår ved at produsenten og dagligvarekjeden kommer sammen og blir enige om hvilke produkter de skal selge og kjøpe, og til hvilken pris og hvilke butikker de skal selges i. Det er nemlig ikke alltid slik at et nytt produkt får plass i alle butikkene til alle kjedene. Produsentens ”kunder” er dagligvarekjedene, men før varene kommer til butikken ligger de lagret hos en grossist. Grossistene fungerer altså som et lager for dagligvarekjedene, og det er grossistene som distribuerer varene til butikkene. Til slutt ligger det nye produktet fint plassert i butikkhyllene slik at du og jeg kan kjøpe det.

FORSLAG TIL OPPGAVER

FORSLAG TIL OPPGAVER:

 1. Forklar følgende ord:

  • Produkt
  • Kalkyle
  • Lansere
  • Grossist
  • Distribusjon
  • Dagligvarekjede
 2. Hva vil det si å markedsføre et produkt?

 3. Hva betyr det at et produkt har en identitet? Gi eksempler på slike produkter.

 4. Hvilke store dagligvarekjeder har du kjennskap til?

 5. Hvilke butikker hører inn under de forskjellige kjedene?

 6. Hvilken betydning tror du det har å komme inn på markedet, gjennom en dagligvarekjede med et nytt produkt?

KONTAKT FREIA

 • Har du spørsmål om våre produkter?
 • Besøk gjerne vår spørsmål og svar-side, kontakt oss via kontakt-skjema eller ring oss på nr 21530857 • Man – Fre: 09.00 – 18.00
 • Lør – Søn: Stengt
Mondelez

©2024 - Mondelez Norge AS - Med enerett


 • Sentralbord: 22 04 40 22

 • Besøksadresse:
 • Johan Throne Holsts Plass 1

 • P.b. 6658 Rodeløkka,
 • NO–0502 Oslo, Norge
org.nr: NO 957 720 323